Navigatie : Home / NED 470 KO / Persoonlijke Zeilnummers     
  Persoonlijke Zeilnummers
 
Conform de international 470 Class Rules (A.10.3) is het toegestaan dat een persoon/zeiler een persoonlijk zeilnummer heeft. Dat wil zeggen, dat een team deelneemt aan een evenement met een nummer dat afwijkt van het Intl. Measurement Form.
 
Een wedstrijdorganisatie is de uiteindelijke beslisser of er wel/niet met een afwijkend nummer mag worden gevaren.
Met een certificaat van een persoonlijk zeilnummer is deelname met een afwijkend nummer altijd toegestaan. (mits conform de reglementen)
 
In Nederland is de administratie en toewijzing geregeld via de de 470 Klasse Organisatie Nederland.
Aan het verkrijgen van een persoonlijk zeilnummer zijn voorwaarden en kosten verbonden.
Deze staan beschreven in het onderstaande PDF document.
 
 
Voorwaarden Persoonlijke zeilnummers
 
 
Nummers 1 t/m 10 zijn gereserveerd, en worden slechts toegekend op speciaal verzoek en onder bijzondere omstandigheden.
Deze bijzondere omstandigheden kunnen o.a. zijn: 
* De zeiler kan aantoonbaar maken dat hij/zij in de 470 Klasse hoog kan presteren op Internationaal niveau (aansluiting wereldtop), en uit noodzaak hiervoor op jaarbasis een groot aantal zeilen moet wisselen.
* In relatie tot meedingen in de wereldtop, persoonlijke identificatie binnen het internationaal circuit van grote waarde is. (herkenbaarheid voor media en publiek)
Het bestuur van de NED 470 KO zal hierin beslissen, en besluitvorming baseren op o.a. behaalde resultaten.
 
N.B. De reservering van nummer 1 t/m 10 is in 2006 van kracht geworden. Nummers 1 t/m 10 die voorafgaand aan dit besluit werden uitgegeven, zijn niet door de NED 470 KO teruggenomen.
 
 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden
NED 470 KO ©